Bendri duomenys.

 • Sostinė – Kigalis
 • Plotas – 26 338  kv. km.
 • Gyventojų skaičius –   8,7 mln.  (2013 m.)
 • Pagrindinė kalba – kinjaruanda, prancūzų, anglų
 • Pagrindinė religija – Romos katalikų, protestantų
 • Valiuta – Ruandos frankas
 • Klimatas – karšta visus metus, vėsiau kalnuose

Geografija.

Sausumos apsupta centrinės Afrikos valstybė Ruanda turi bendras sienas su Kongo Demokratine Respublika, Burundžiu, Tanzanija ir Uganda. Šaliai priklauso dalis nuostabaus Kivu ežero vakaruose, kurio šiaurės rytuose plyti vulkaniniai kalnai. Rytinė Ruanda formuoja dalį Rytų Afrikos lūžio bei ribojasi su Kageros nacionaliniu parku ir Kageros upe. Likusią šalies dalį sudaro kalvotos savanos ir pievos.

Istorija.

1895 m. Ruanda tapo Vokietijos kolonija. Jai pralaimėjus Pirmajį pasaulinį karą protektoratas suteiktas Belgijai,  kuri valdė su Tautų lygos  mandatu. Belgai, siekdami savo tikslų, tutsių ir hutų tautas atskyrė. Tutsiai tapo aukštesniąja klase, o hutai – žemesniąja. 1962 m.Ruanda išsivadavo iš Belgijos mandato. Kilo pilietinis karas tarp tutsių ir hutų. Į karą buvo įtraukta ir Tanzanija. 1994 m. prasidėjo Ruandos genocidas, kurio metu nužudyta apie 0,8 mln. tutsių. JTO ir Prancūzijos pastangomis karas nutrauktas. Vėliau šalis įtraukta į Pirmąjį ir Antrąjį Kongo karus. Tik 2004 m. Ruanda išsivadavo iš karų ir pasuko demokratijos keliu. 2009 m.lapkričio 29 d. šalis tapo 44-ąja Tautų sandraugos nare.

Įdomūs faktai.

 • Būdingiausias Ruandos kraštovaizdis – miškais ir pievomis padengtos nedidelės kalvelės.
 • Visi Ruandos gyventojai kalba kinjaruandų kalba.
 • Tai viena tankiausiai gyvenamų ir mažiausiai urbanizuotų Afrikos šalių.
 • Ruanda – valstybė Centrinėje Afrikoje, vadinamajame Didžiųjų Ežerų regione.